SCC நிர்வாகம்

Sri Murugan Community Centre, Karaitivu

ஸ்ரீ முருகன் சனசமூக நிலையம், காரைதீவு

Adviser

Mr.N.Jevarajah

[Chairmen, Pradesiya Shaba]

Mr.K.Shanmugam  - J.P

Mr.V.Siritharan  - B.Sc

Mr.K.Mahenthiran

Hony President

Mr.S.Nagenthiran – 0779904282

[S.D.O, Samurthy Authority]

Vice President

Mr.T.Kirupairajah

Hony Secretary

Mr.N.Harithas – 07762282208

[Nurse]

Vice Secretary

Mr.G.Thevaseelan

Treasurer

Mr.K.Jeyaseelan - 0779435487

Auditor

Mr.V.Nadanakumar – [P.A]

Committee Members

Mr.V.Rahupathirajah

Mr.V.Kiripakaran

Mr.N.Premakumar

Mr.S.Yogeshwaran            

Mr.K.Ilanko

Mr.S.Kirisanthan

Mr.A.Ananthpawa

Mr.S.Thangavel

Comments